Homepage MILJÖ

Gerflor har alltid prioriterat sina kunder och miljö högt. Våra golvbeläggningar,

vägglösningar och ytbehandlingar är användarvänliga och miljövänliga.Utformade med respekt för vår planet för att hålla så länge som möjligt, samt med föreslagen lösning för uttjänta produkter.

 

Våra åtaganden för 2025

Vi har fastställt fem prioriterade åtaganden som riktlinje för vårt miljöarbete fram till 2025.

* Scope 1 & 2 definierade av GHG Protocol
** % av affärsverksamheten med produkter som innehåller biokällmaterial
*** % av affärsverksamheten med limfria produkter

 

 OUR STEPS

PRODUKTERS LIVSCYKEL


 

Standarder och certifieringar

Lagstadgade krav och föreskrifter

Gerflors hållbarhetsbroschyr

Utforska