Vi erbjuder en komplett lösning anpassad för utbildningsmarknaden. Den här marknaden kräver många olika produkter för att täcka in ett stort antal områden. Begränsningar som hygien, motståndskraft och akustik är en del av de obligatoriska egenskaperna på utbildningsområdet. Vår erfarenhet gör att vi kan erbjuda flera olika produkter som är anpassade för varje utrymme och utbildningsnivå. Våra produkter behåller sina tekniska prestanda och sin design när vi tillverkar vårt produktsortiment med hänsyn till miljön och våra användares hälsa.
Klassrum / Lekrum

Gymnastiksal

Kultur

Korridorer, entreer, bespisning etc.