Valda dokument

Ta emot direkt via e-post alla dokument som valts under din surfning.

0
Ditt urval av dokument

 

Eko-design, en topprioritet


 

Våra 11 kriterier för eko-design

 

Gerflor har tagit fram riktlinjer baserade på 11 eko-design kriterier som innefattar våra produkters livscykel. Målet är att hantera en produkts koldioxidavtryck från allra första början, det första viktiga steget i en cirkulär ekonomi.

 

1    Ansvarsfulla inköp av råvaror

2    Användning av förnybara råvaror

3    Energibehov per m²

4    Skrotningstakt

5    Optimerade transporter

6    Viktminskning per m2

7    Limfria produkter

8    Låga VOC-utsläpp

9    Minimerad använding av rengöringsmedel

10  Återvunnet material i våra produkter och förpackningar

11  Återvinningsbarhet för våra produkter och förpackningar 

Hållbara golv

Genomsnittlig livslängd på 25 år

Ett av de bästa sätten att bevara vår planets resurser är att erbjuda produkter som håller länge. På Gerflor ser vi på våra produkter som hållbara kapitalvaror som uppfyller de tekniska och estetiska funktionerna i många år och till och med under årtionden.

 

 

 

 

Gerflors produkter uppfyller REACH* kraven till 100%

 

  • Inga tungmetaller
  • Inga formaldehyder
  • Inga lösningsmedelsbaserade färger
  • Inget PCP (pentachlorophenol)
  • Inga CMR-innehåll (cancerframkallande, mutagena, reprotoxiska)
  • Inga andra ämnen förbjudna av REACH

*REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) är en europeisk förordning som listar kemiska ämnen med potentiell inverkan på människors hälsa. Förteckningen administreras av ECHA (European Chemicals Agency).

Läs mer om REACH

 

Kontinuerlig livscykelanalys

 

Alla Gerflors produkter har ett miljö- och hälsodeklarationsblad (FDES) som bland annat visar koldioxid­påverkan i varje skede av produktens livscykel. Denna policy gör det möjligt för våra ingenjörer att fastställa relevanta miljömål och för våra kunder att utvärdera våra produkters miljöpåverkan. FDES-dokumenten är tillgängliga på www.inies.fr

 

 

 

Våra biobaserade metoder


"Gerflor har utvecklats genom åren genom att integrera nya råvaror i sina produkter, framförallt biobaserade material.

Redan så tidigt som 2002 lanserade Gerflor SAGA2-serien med sin baksida av kork, ett biobaserat material som också har enastående akustiska egenskaper.

År 2011 tillverkades Mipolam Symbioz sortimentet av homogena golvlbeläggningar med hjälp av 100% biobaserade och förnybara mjukgörare tillverkade av spannmålsrester.

Sedan 2018 har detta åtagande stärkts ytterligare genom att DLW:s linoleumtillverkning integrerats inom Gerflor-koncernen."

 

 

Linoleumets speciella egenskaper

Eftersom naturen är vår största inspirationskälla, erbjuder DLW:s Linoleum kollektion ett urval av 159 naturinspirerade färgalternativ - för dig som kund innebär detta oändliga möjligheter till kreativ design - samtidigt som du respekterar vår miljö.

DLW Linoleum tillverkas sedan 1882 i Tyskland och är certifierat med ”Cradle to Cradle certified™ Silver” och består av 98% biobaserat eller mineraliskt material som linolja, trämjöl, krita, jute och tallharts. Detta är en miljövänlig produkt, där 76% av råvarorna snabbt kan förnyas. Linoleum hjälper också till att bevara naturen, eftersom den innehåller upp till 40% återvunnet spillmaterial från produktion och läggning. Det är så vi kopplar samman människor med naturen.

Upptäck våra DLW Linoleum-produkter

 

 

 

 

Världsledare

Golvbeläggningslösningar

Ansvarig

Återvunnet material, Återvinning av uttjänta produkter, ISO14001

Multi-specialist

Specifika svar på behoven hos tjugo marknadssegment

Expertgrupp

Engagemang för våra kunders framgång

Kundens framgång

Dagligt engagemang för att garantera våra kunder total kvalitet och konkurrenskraft.