Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rättsligt meddelande

Du är för närvarande ansluten till en av Gerflors webbplatser (*), exklusiv egendom som tillhör företaget GERFLOR SAS.

Registrerad hos franska CNIL (kommissionen för IT och personligt skydd)

Registreringsnr: 882927.

1. Identifiering av företaget

  • Företagsnamn: GERFLOR
  • Aktiebolag med kapitalet: 1 932 385 €
  • Registreringsnummer: Lyon n°726 580 152
  • Aktivitetskod: 2223 Z
  • Adress till registrerat kontor: 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Frankrike
  • Tel: +33 (0)4 72 65 10 00
  • E-post: gerflor@gerflor.com
  • Juridisk representant: Bertrand Chammas, ordförande & C.E.O.
  • Publikationsansvarig: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

 

Varning

2. Tillgång till webbplatsen

Användaren av denna webbplats medger att de har kompetens och medel som krävs för att nå den så kallade webbplatsen och använda den. Gerflor kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt för de element som undkommer dess kontroll och eventuell skada som kan uppstå av användarens tekniska utrustning och i synnerhet dess datorer, mjukvara, utrustningsnätverk eller annat material som används för att nå webbplatsen och att använda dess tjänster och information. Man påminns om att det faktum att nå eller bedrägligt behållas i ett informationsbehandlingssystem, att blockera eller förvränga driften av ett sådant system, att införa eller modifiera bedrägligt uppgifter i ett informationsbehandlingssystem utgör brott som kan bli föremål för straffsanktioner. Tillgången till webbplatsen gerflor.se är gratis. Kostnaderna för åtkomst, användning av det andra eller telekommunikationsnäten är användarens ansvar, enligt metoder som används av dess åtkomstleverantör och teleoperatörer.

Immateriella rättigheter: Gerflor är ägare, eller innehavare av rättigheterna, alla delar som gör dess webbplats av vilka i synnerhet data, ritningar, grafer, fotografier,... All reproduktion, representation eller spridning, helt eller delvis, av innehållet i denna webbplats genom någon process som den är, utan tillstånd och förutsättning från Gerflor-företaget är förbjudna, och skulle utgöra en förfalskning som sanktioneras av L335-2-artiklarna och följande i Code of the Intellectual Property. Märken från redaktören för webbplatsen och hans partners, samt logotyperna som återges på denna webbplats är varumärken. All reproduktion helt eller delvis av dessa märken eller dessa logotyper, utförd med utgångspunkt från delar av webbplatsen utan tillstånd och förutsättning från Gerflor är således förbjuden i enlighet med L713-2-artikeln i Code of the Immateriella rättigheter.

3. Webbplatsens innehåll

Gerflor förbehåller sig rätten att ständigt och utan föregående informering ändra och/eller korrigera innehållet på sin webbplats. Dessutom frånsäger sig Gerflor allt ansvar i händelse av förseningar, fel eller utelämnanden vad gäller innehållet på sidorna på webbplatsen, precis som i händelse av avbrott eller bristande tillgänglighet av tjänsten av någon anledning. Gerflor gör ändå sitt yttersta för att säkerställa exaktheten av all information som görs tillgänglig för besökarna på webbplatsen med vetskap om att de kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel eller till och med vara ofullständig. Följaktligen kan Gerflor inte hållas ansvarigt för något beslut som fattas på grundval av information som finns på webbplatsen, eller för användningen som kan göras av den av tredje part. Tillgången till de produkter och tjänster som presenteras på webbplatsen kan vara föremål för restriktioner med avseende på vissa länder. Det åligger således varje intresserad person att i förväg kontrollera med Gerflors allmänna kontakt, om det är sannolikt att han har tillgång till de berörda produkterna eller tjänsterna.

4. Hypertextlänkar

Webbplatsen gerflor.se innehåller hypertextlänkar som ger tillgång till tredje webbplatser som inte tillhör Gerflor-företaget, som följaktligen inte kan hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser. Skapandet av hypertextlänkar till webbplatsen gerflor.se måste göras till föremål för ett tillstånd och en förutsättning från publikationsdirektören eller dess representant.

5. Cookies

Användaren informeras om att vid tidpunkten för sitt besök på sajten kan en "cookie" läggas automatiskt och sparas tillfälligt i minnet eller på hens hårddisk. En "cookie" är ett element som inte gör det möjligt att identifiera användaren utan används för att registrera information om användarens navigering på den aktuella webbplatsen. Användarna av webbplatsen medger att de har informerats om denna praxis och ger Gerflor tillstånd att utföra den. De kommer att kunna radera denna "cookie" via parametrarna som visas i deras navigationssystem.

6. Lag "IT och personligt skydd"

Man påminns om att i enlighet med lagen Informatique et Liverté (IT och personligt skydd) av den 6 januari 1978, har besökare på webbplatsen rätt till åtkomst och ändring av de personuppgifter som de kan förmås att kommunicera till Gerflor på plats. Varje begäran som rör denna rättighet måste skickas till: gerflor@gerflor.com.

Dessutom är webbplatsen gerflor.se föremål för en registrering hos franska CNIL (Kommissionen för IT & personligt skydd) - registreringsnummer: 882927.

7. Skydd av personuppgifter

Gerflor har åtagit sig att respektera privatlivet för alla användare av sin webbplats. Personuppgifterna (namn, adresser, telefon, e-post) samlas in efter att ha tillhandahållits av användaren med all vetskap om orsaken. Dessa data kommer att lagras under en begränsad tid och eventuellt återanvändas internt av Gerflor för statistik eller marknadsföringsåtgärder. De insamlade uppgifterna kommer inte i något fall att bli föremål för överföringar till organisationer eller tredje part företag.

8. Tvister

Denna webbplats skapades och hanteras i enlighet med den franska lagen. Alla rättstvister som uppstår med denna webbplats eller som är ett resultat av dess användning måste avgöras av franska domstolar.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.