Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-header-second-life.jpg

Second Life – vårt återvinningsprogram

Gerflor har i många år erbjudit insamling av avfall från kapningar och rester. Med vårt nya Second Life återvinningsprogram utökar vi nu erbjudandet avsevärt, vilket stärker vårt miljöengagemang och möjliggör ökad användning av återvunnet material i våra golvbeläggningar. Detta initiativ skyddar värdefulla råvaror. Bli en del av Second Life och dra nytta av hållbara fördelar som partner.

Det här är programmet Second Life

gerflor-seconde-vie-picto-sur-mesure.jpg

Skräddarsytt insamlingskoncept

 • Individuell rådgivning från din Gerflor projektkonsult
 • Ett skräddarsytt koncept för din avfallsvolym
 • Leverans av passande insamlingsbehållare
 • Leverans och hämtning av behållare från Gerflor (efter överenskommelse)
gerflor-seconde-vie-picto-gratuit.jpg

Gratis upphämtning

 • Gratis transport och behandling av spill*
 • Inga kostsamma och tidskrävande resor till deponi eller återvinningsstation

*Mer information i kontraktet

gerflor-seconde-vie-picto-certifie.jpg

Genomtänkt återvinning

 • Upphämtning av alla Gerflor golvbeläggningar
 • Rent spill
 • Oanvända Gerflor golv
gerflor-seconde-vie-picto-simple.jpg

Cirkulär ekonomi

 • Leverans av insamlade material till Gerflors produktionsanläggningar
 • Återvinning eller återanvändning i produktionen av nya golvbeläggningar
gerflor-seconde-vie-picto-avantage.jpg

En fördel för företaget

 • Du bidrar aktivt till resurs- och miljöskydd
 • Du skapar en konkurrensfördel för ditt företag vid upphandlingar
 • Hållbara kostnads- och tidsbesparingar – inget behov av avfallshantering
 • Positionering som ett ansvarsfullt och framtidsorienterat företag

Gerflor LEVER hållbart

Vårt Second Life återvinningsprogram är en viktig del av Gerflors hållbarhetsstrategi.

Miljövänlighet i varje steg
Vi satsar stort på miljövänliga lösningar – från produktutveckling och materialkomposition till anläggnings- och produktionsteknologi. Våra produktionsanläggningar i Tyskland, Frankrike och globalt drivs med förnybar energi, vilket gör våra golvbeläggningar till ett självklart val för hållbart byggande.

Materialkretslopp enligt "Cradle to Cradle"
Vi tar ansvar för våra resurser och utvecklar golvbeläggningar med en hög andel återvunnet material. Våra slitstarka GTI-plattor består exempelvis av 80% återvunnet material. Genom att följa 'Cradle to Cradle'-principerna och använda omfattande livscykelanalyser, skapar vi produkter som är designade för optimal återvinning. Vårt Second Life återvinningsprogram gör det möjligt att ge nytt liv åt material och minska avfallet.

Naturliga material för framtidens design
Vi satsar på naturliga och förnybara råvaror för att främja hållbar design. Våra DLW linoleumbeläggningar består av 98% naturliga och mineralbaserade råvaror, varav 76% är snabbt förnybara. Detta innebär att du kan skapa vackra, hållbara och miljövänliga interiörer med gott samvete.

Gör skillnad med Gerflor
Som fastighetsägare eller byggentreprenör kan ni göra en betydande skillnad genom att välja hållbara material från Gerflor. Bli en del av vår resa mot en grönare framtid och låt era projekt spegla ett starkt miljöengagemang. Med Gerflors innovativa och hållbara lösningar kan ni skapa byggnader som inte bara imponerar med sin design, utan även med sitt miljötänk.

 

gerflor-slider-production.jpg
Second Life Återvinningsprogram
Återvinning som grund för cirkulär ekonomi

I vårt återvinningsprogram återförs spill, limfria golvbeläggning och rester enkelt in i materialkretsloppet. Följ dessa steg för att delta i vårt program:

 1. Insamling och hämtning av spill från din verksamhet: Vi samlar in och hämtar spill direkt från din verksamhet för att underlätta återvinningen.
 2. Sortering och återvinning hos Gerflor: Spillet sorteras och återvinns på våra anläggningar för att säkerställa hög kvalitet och renhet.
 3. Tillverkning av återvunnen granulat: Det återvunna materialet bearbetas till granulat som används i nya golvbeläggningar.
 4. Vidare bearbetning i Gerflors moderna produktionsanläggningar: Granulaten bearbetas i våra toppmoderna produktionsanläggningar för att skapa nya produkter.
 5. Ny produkt med verifierad andel återvunnet material: De nya golvbeläggningarna innehåller en verifierad andel återvunnet material, vilket bidrar till en hållbar produktcykel.
 6. Början på produktens andra liv: Dina golvbeläggningar får ett nytt liv, och du bidrar till en cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan.

 

Genom att delta i vårt Second Life Återvinningsprogram bidrar ni till en hållbar framtid och främjar en cirkulär ekonomi. Välj Gerflor för att säkerställa att era golvbeläggningar inte bara är funktionella och estetiska, utan även miljövänliga och hållbara.

Läs vår CSR-rapport
bloc-double-chutes-propres-gb.jpg

Så här fungerar det

 1. Kontakta din distriktschef eller vår kundservice: Efter en kort konsultation får du kontrakten för deltagande i Second Life Återvinningsprogrammet.
 2. Utbilda ditt team: Informera ditt team om reglerna för korrekt sortering och projektets ramar.
 3. Placera insamlingsbehållarna: Ställ insamlingsbehållarna på en torr och säker plats.
 4. Samla och planera hämtning: Samla in rent spill och boka enkelt hämtning av fulla insamlingsbehållare med oss.
bloc-zoom-sur-la-collecte.jpg

Vanliga frågor

Vad kostar det att delta?
Deltagandet i programmet är helt gratis – från leverans av behållarna till bortforsling av fulla insamlingsbehållare, inklusive transport*. Endast kostnader som uppstår vid förlust eller skada på insamlingsbehållarna, eller vid felaktig sortering, tillkommer. Dessa regleras närmare i kontraktet.

Vilka typer av golvbeläggningar kan läggas i insamlingsbehållarna?
Insamlingsbehållarna ska fyllas med rena rester av vinyl, EVO eller linoleum utan limrester. Varje produktgrupp behöver en egen, märkt behållare.

Vad ska inte läggas i insamlingsbehållarna?
Limmade PVC-, EVO- eller linoleumrester får inte läggas i Second Life Återvinningsprogrammet. Det gäller även gummi, asbesthaltiga beläggningar, mattor eller korkprodukter**.

Var ska insamlingsbehållarna placeras?
Behållarna ska placeras på en torr och säker plats, skyddade mot obehörig användning. Fukt kan göra återvinning omöjlig, så det är viktigt att behållarna hålls torra.

Kan spill lämnas på miljöstationer?
Nej. Avfallet som samlas in genom Second Life Återvinningsprogrammet hämtas endast av Gerflor.

*Närmare reglerat i kontraktet.
**Se detaljerad lista i avtalet.

Gerflor engagerar sig för miljön
we care/we act

Gerflor-teamen har alltid satt kunder och miljö i fokus.
Våra golvbeläggningar, väggprodukter och ytbehandlingar är designade för att hålla så länge som möjligt, göra livet enklare för användarna och skydda deras hälsa. Deras design och alternativ för uttjänta livslängder respekterar också planeten.

Läs mer om våra åtaganden
gerflor-picture-environment
Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.