Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-rapport-rse-slider.jpg

CSR RAPPORT

Vår CSR-strategi växer dagligen. Sedan 2020 har koncernen prioriterat sina mål i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. I dag är vårt långvariga engagemang integrerat i handlingsplanerna för alla avdelningar i företaget.

Vi drivs av starka kundåtaganden: vi vill förutse behov, underlätta vardagen, upprätthålla hälsa och öka välbefinnandet samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling.

Hämta vår CRS-rapport

   

 

 

Corporate

”Våra produkter har alltid varit en del av miljontals människors vardag världen över. Oavsett om de återfinns i hemmet, på sjukhus, i skolor, på jobbet, på offentliga platser eller inom transport. När vi utvecklar och tillverkar våra golv, väggar och ytskikt tänker vi alltid på vårt ansvar gentemot våra kollegor, våra kunder och miljön. Vi upprätthåller de högsta standarderna när det gäller hälsa och välbefinnande. Som industriföretag i över 100 länder strävar vi efter att upprätthålla våra tillväxtmål, samtidigt som vi proaktivt hanterar våra miljömässiga och sociala effekter. Med återvinningsbara produkter och höga återvinningspriser har Gerflor alltid integrerat principen om cirkulär ekonomi i sina industriella processer. I dag går koncernen ett steg längre genom att strukturera sitt CSR-förhållningssätt kring ett mycket mer globalt mål: att ha en positiv inverkan på vår direkta påverkanssfär – vår personal, våra produkter, våra kunder och, mer allmänt, på samhället och miljön. Denna ambition återspeglas i våra starka åtaganden för 2025 som beskrivs i denna rapport. Detta är våra olika åtgärder för att hantera klimatkrisen.

We care, we act är mycket mer än en slogan. Det är en vision som vägleder oss varje dag mot våra team, våra kunder, vårt samhälle och vår planet.”

Bertrand Chammas, koncernchef i Gerflor-koncernen

Huvudsakliga åtaganden för 2025

gerflor-picto-planete.jpg

Eko-koncept

Spara naturresurser

gerflor-picto-clients.jpg

Kunder

Användarnas hälsa och välbefinnande
Kunder och kundnöjdhet

gerflor-picto-collab.jpg

Medarbetare

Personalens hälsa och säkerhet
Kompetensuppbyggnad

gerflor-picto-societe.jpg

Samhälle

Etiska rutiner
Ansvarsfulla inköp

Vårt engagemang för vår planet

Gerflor åtar sig att minska sin påverkan på klimatkatastrof och tillhörande risker (fler regelverk, instabilitet i råmaterial, störningar i samband med vanligare naturkatastrofer). Vi vidtar åtgärder i vår direkta verksamhet, men även uppströms och nedströms i värdekedjan. Vi tar även hänsyn till våra intressenters höga förväntningar på miljöskyddsutmaningar.

Hållbar utveckling är en strategisk prioritet med fyra axlar: Fastställa vårt koldioxidavtryck, begränsa effekten av våra produkter på klimat- och råvaruutarmning, minska koldioxidutsläppen från våra tillverknings- och logistikanläggningar samt ta oss an återvinningsutmaningen.

Våra huvudsakliga mål

 • -20 % på BGES-scope 1 och 2 jämfört med 2019
 • 35 % lösläggningsprodukter
 • 30 % återvunnet material i produkter
 • 10 % organiska material
 • 60 000 T återvunnet material förbrukat/år
gerflor-rapport-rse-environnement.jpg
Vårt engagemang för våra kunder

Gerflor är mån om användarnas hälsa och välmående och förbinder sig att utforma och tillverka hälsosamma produkter samt maximera användarnas komfort. Vi strävar efter hög kund- och användarnöjdhet och stöttar dem i varje steg i projektet.

Våra huvudsakliga mål

 • 100 % produkter < 100 μ/m3
 • -30 % kundproblem
gerflor-rapport-rse-clients.jpg
Vårt engagemang för våra medarbetare

Våra medarbetare inom Gerflor-koncernen är vår största tillgång. Vi strävar efter att erbjuda dem de bästa arbetsförhållandena och säkerställa en god balans mellan arbete och privatliv. Tack vare en personalpolicy och ett ambitiöst förebyggande förhållningssätt ger Gerflor alla medarbetare stöd och utbildning som hjälper dem att växa och utvecklas inom koncernen.

Våra huvudsakliga mål

 • Tf1 < 4 = (antal olyckor/antal arbetstimmar
 • per år) x 1 000 000
 • 1,75 % lönesumma investerad i utbildning
gerflor-rapport-rse-collaborateurs.jpg
Vårt engagemang för samhället

Som ansvarsfullt företag grundar vi vår verksamhet på starka principer:

 • Ansvarsfulla inköp: leverantörer väljs utifrån vår inköpspolicy som innefattar beaktande av miljö och socialt ansvar.
 • Etiskt engagemang i våra affärsrelationer hanteras enligt vår etikpolicy och vår uppförandekod om korruption.

I de områden där vi verkar bidrar vi till samhället genom aktivt lokalt deltagande:

 • Utbildning och kompetensutveckling på våra teknikcenter.
 • Stödja organisationer som arbetar med att minska fattigdom.
 • Arbeta tillsammans med partner som är engagerade i kulturvärlden.

 

Våra huvudsakliga mål

 • 100 % av personalen utbildade
 • 90 % av leverantörerna förhåller sig till ansvarig och etisk inköpspolicy
gerflor sustainability

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.