Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor sustainability use

Produkter som minskar vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att minska koldioxidavtrycket i samband med användningen av våra produkter, och arbetar på två nivåer för att åstadkomma det.

För det första förser vi våra professionella partner med resurser för att vidta åtgärder: begränsa användningen av lim med löslagda produkter och minska avfallet tack vare förskärningstjänsten.

Dessutom erbjuder vi användare produkter som kräver mindre underhåll och som kan fördröja användningen av artificiell belysning.

Sustainability

Begränsa användningen av lim med löslagda produkter

Som en stor innovation på vår marknad utvecklar vi löslagda produkter som inte kräver något lim. Klickplattor, rullar med textilbaksida eller löslagda plattor: vi erbjuder flera sortiment med löslagda produkter. Förutom den ekologiska aspekten är fördelen med denna installation utan lim trefaldig:

  • reducerade VOC-utsläpp relaterade till lim
  • enkel och snabb installation
  • lätt att återanvända och återvinna

Kräver ditt utrymme installation med lim? Vi rekommenderar användning av lösningsmedelsfria akryllim med låga VOC-utsläpp som är EMICODE EC1- och EC1 PLUS-certifierade.

gerflor-environnement-usage-pose-non-collee.jpg

Exemplariska produkter för luftkvalitet inomhus

Alla Gerflor-produkter är A+ certifierade. Detta är den bästa VOC-utsläppsnivån (flyktiga organiska ämnen) för byggprodukter. De är också Floorscore-certifierade.

100 % av Gerflor-golven presterar minst tio gånger bättre än myndighetskraven.

Flera serier (Creation, Taralay Premium, Taralay Impression, Mipolam, DLW Linoleum) avger under 10 μg/m3 efter 28 dagar, vilket är 100 gånger mindre än lagstadgade krav.

gerflor-picto-a+

Minskar avfallet tack vare förskäringstjänst

För att minska installationsavfallet erbjuder vi våra kunder en förskärningstjänst före leverans för anpassad produktlängd. Genom det här programmet kan vi hjälpa våra partner att begränsa produktavfallet.

Denna tjänst erbjuds särskilt för vårt sportsortiment Taraflex. Våra produkter på rullar, som distribueras av byggvaruhus och dekorationsspecialister, kan även skäras på våra anläggningar till de dimensioner som slutkunden begär.

gerflor-environnement-usage-decoupe.jpg

Minska användningen av underhållsprodukter

Betydande förbrukning av vatten, energi och rengöringsmedel: under hela livscykeln för ett golv utgör underhållet ofta 25 % av produktens miljöpåverkan!

Därför har vi arbetat med lösningar med lågt underhållsbehov. Till exempel har införandet av revolutionerande ytlack i våra sortiment – EvercareTM och Protecsol®2 – minskat miljöpåverkan som är relaterad till underhåll med hälften under de senaste tio åren.

Dessa lack har en trefaldig fördel:

  • leder till besparingar på underhåll och användning av vatten och rengöringsmedel
  • undviker kostsam metallisering under hela produktens livslängd
  • fläckbeständig
gerflor-entretient-usage.jpg

Fördröj användningen av artificiell belysning med hjälp av golvfärg

För att förbättra användarnas visuella komfort och minska energiförbrukningen i samband med belysning har vi arbetat med ljusets reflektion av våra golv och våra färger.

Jämfört med en mörk färg kan en ljus färg ge 60 procents minskning av belysningsrelaterad energiförbrukning.

Gerflor har ljusreflektansvärden (LRV) från 6 till 86 procent. Gerflor erbjuder ett brett utbud av färger så att arkitekterna kan välja de golv som passar bäst för belysningsförhållandena i varje projekt.

gerflor-usage-confort-visuel-originale.jpg

Andra stadier i våra produkters livscykel

Stränga produktcertifieringar och -etiketter

Vår policy för hållbar utveckling har redan gjort det möjligt för oss att belönas med avancerade produktcertifieringar och -etiketter. Dessa standarder erkänner våra ansträngningar när det gäller följande:

  • golvets hållbarhet: UPEC A+
  • hållbar utveckling: Cradle to Cradle
  • minskning av förorenande utsläpp: Blue Angel, M1, A+, FloorScore

Våra produkter bidrar också till att uppnå miljöstandarder för byggnader: LEED, HQE

Läs mer
two-columns-media-normes.jpg
Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.