Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-header-conception.jpg

Ekodesign

Så snart en ny produkt utformas arbetar vi med att minska dess miljöpåverkan.

Hur erbjuder vi mer etiska produkter? Val av råmaterial som helt överensstämmer med REACH-förordningen, innehåller mindre kol och är mycket hållbart.

Sustainability

REACH-kompatibla sammansättningar

Vi säkerställer total säkerhet för våra kunder eftersom alla våra produktformuleringar uppfyller den europeiska förordningen REACH till 100 %.

Alla produkter som kan ha en inverkan, även minimal sådan, på människors hälsa är förbjudna i våra sammansättningar. Därför innehåller våra golv inte:

 • några tungmetaller
 • någon formaldehyd
 • några lösningsmedelsbaserade bläck
 • något PCP (pentaklorfenol)
 • något CMR-innehåll (cancerframkallande, mutagena, reprotoxiska)
 • några andra ämnen som är förbjudna av REACH.
Läs mer om REACH
REACH

Fler och fler biobaserade material

Vårt forsknings- och utvecklingsteam utforskar ständigt nya biobaserade flöden för att minska miljöpåverkan från våra produkter.

Därför erbjuder vi tre ”biobaserade” Gerflor-serier:

 • Saga 55- och Saga 70-produkterna, som lanserades 2002, med korkbaksida som ger exceptionella akustiska egenskaper
 • homogena golv av Mipolam Symbioz, som sedan 2011 tillverkats med mjukningsmedel som härletts från spannmålsrester, 100 % biobaserat och förnybart
 • linoleum från varumärket DLW, som blev en del av Gerflor-koncernen under 2018, består av 98 % biobaserade eller mineraliska material

Andra biobaserade innovationer utvecklas.

gerflor-conception-biosourcees.jpg

Hållbart golv

Eftersom den bästa lösningen för att bevara resurser och vår planet fortsätter att vara produkter som håller länge, strävar Gerflor efter att tillverka golv som är slitstarka.

Med en genomsnittlig livslängd på 25 år har våra golv uppfyllt relevanta tekniska krav och stilkrav i årtionden.

gerflor-production-25-recycle.jpg

Integrera återvunna material i våra produkter

Vi integrerar även återvunna råvaror i våra produkter.

Våra vinylprodukter innehåller således upp till 25 % återvunnet material, och några av våra mest tekniska produkter består av över 50 % återvunnet innehåll

Vad lovar vi? Garanterad identisk kvalitet och teknisk prestanda för våra golv som är utformade med återvunna komponenter.

carbon gerflor sustainability

Andra stadier i våra produkters livscykel

Stränga produktcertifieringar och -etiketter

Vår policy för hållbar utveckling har redan gjort det möjligt för oss att belönas med avancerade produktcertifieringar och -etiketter. Dessa standarder erkänner våra ansträngningar när det gäller följande:

 • golvets hållbarhet: UPEC A+
 • hållbar utveckling: Cradle to Cradle
 • minskning av förorenande utsläpp: Blue Angel, M1, A+, FloorScore

Våra produkter bidrar också till att uppnå miljöstandarder för byggnader: LEED, HQE

Läs mer
two-columns-media-normes.jpg
Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.