Valda dokument

Ta emot direkt via e-post alla dokument som valts under din surfning.

0
Ditt urval av dokument
Professionell Om Gerflor

"MOVE ON GERFLOR"

LEDANDE INOM TÅLIGA GOLVLÖSNINGAR

Gerflor anses vara specialist på och världsledande inom tåliga golvlösningar. Koncernen skapar, tillverkar och marknadsför innovativa, designade och ekologiskt hållbara lösningar för golv och kompletterande beläggningar för interiören. Som ledande tillverkare av vinylgolv är vi redan väletablerade i över 100 länder och Gerflor utvecklar ständigt sin verksamhet på nya marknader.

MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR

Gerflor är stolt över att vara en miljövänlig golvtillverkare. Alla Gerflors produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Vi har högsta möjliga standard för miljökvalitet. Gerflor använder återvunnet material i alla våra produktserier. Vår nya generation av produkter, som kan lösläggas, minskar användningen av lim och underlättar återvinning och återanvändning i slutet av produktens livslängd. Våra produkter är dessutom enkla att underhålla under hela deras livslängd och de ger poäng i många internationellt godkända system för grönt byggande.

EN KONCERN MED MÅNGA SPECIALITETER

Gerflors främsta styrka bygger på specialisering inom fyra nyckelkompetenser:
• Arkitektur
• Dekoration
• Sport
• Teknikspecifik
Det är kombinationen av dessa kompetenser som gör oss unika och starka.

ETT ENGAGERAT OCH ERFARET TEAM

Vår mest värdefulla resurs är våra medarbetare. Deras engagemang och entusiasm för våra kunders framgår är vår viktigaste tillgång. Gerflors anställda är en mycket viktig del av hur Gerflor upplevs som varumärke. De drivs av väletablerade och välkända kärnvärden, som gör dem företagsamma, lättillgängliga och respektfulla med en känsla av partnerskap.

BRINNER FÖR KUNDERNAS FRAMGÅNG

Vårt varumärke är vårt löfte och det växer genom de positiva erfarenheter som vi ger intressenterna, särskilt våra kunder och våra anställda runt om i världen. Varje dag bekräftar vi löftet att förutse och uppfylla de särskilda behov som våra användare, kravställare, montörer och distributörer har, var de än befinner sig. Det driver oss även till att leverera total kvalitet och konkurrenskraft, för att våra kunders alla projekt ska bli framgångsrika.