Professionell Product-range / Projektgolv / ESD golv / Mipolam Elegance EL 5

Specifikationer

  • Elektrostatiskt ledande golv till sjukhus och elektronikindustrin
  • EN 1081: 104 ≤ RT  ≤ 106 

  • Uppfyller EN 1081

  • Total tjocklek: 2 mm homogent med granulat i hela tjockleken
  • God motståndskraft mot statisk och rullande last
  • Klassifierad i slitklass 34-43 i enlighet med europeisk standard
  • 5 olika färger

Mönster och färger

0350 Light Grey
0353 Beige
0352 Grey
0354 Blue
0351 Black
0355 Green