Vi skapar specialgolv och väggprodukter som garanterar säkerheten, tillförlitligheten och kvaliteten för tillverkningsföretag. Vi arbetar varje dag för att ge vårt stöd och tillföra våra specialkunskaper för att lösa industriproblem eller uppfylla lagkrav. Upptäck våra kompletta lösningar för din verksamhet. Vi är också medlemmar av de flesta välkända branschorganisationer.
Tekniska lokaler

Produktions- och lagerutrymmen

Gemensamma utrymmen