Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-header-neocare

Neocare – vårt revolutionära ytskydd

Ytskyddet Neocare är särskilt framtaget för DLW-linoleum och har utöver sina exceptionella tekniska egenskaper en miljövänlig karaktär eftersom det inte innehåller lösningsmedel.

Enkel rengöring, hygieniskt, ren inomhusluft – Neocare hjälper DLW-linoleum att hålla hög prestanda.

   

 

 

Product

Enkel golvrengöring

Ytskyddet Neocare har tagits fram för att förenkla användningen och minska rengöringstiden för DLW-linoleum:

  • En anti-fläck- och anti-smuts-barriär med stor verkan på produkter som efterlämnar mycket fläckar efter två och 24 timmar.
  • Enkel rengöring med golvmopp eller annan modern städutrustning.
gerflor-linoleum-entretien.jpg

Förbättra golvytornas hygien

En annan fördel med Neocare är att detta ytskydd erbjuder hög hygiennivå för golven:

  • Antiviralt skydd: En virusminskning med 98,65 % efter fem timmar (testat av laboratoriet Virhealth enligt ISO-standarden 21702).
  • Antibakteriellt skydd: Ytan hindrar bakterietillväxten med 99,9 % efter 24 timmar (testat av laboratoriet Isega enligt ISO-standarden 22196/JIS Z 2801).
  • Hög motståndskraft mot desinfektionsprodukter.
Läs mer om hygien och våra golv
gerflor-coronavirus

Få bästa möjliga inomhusluft

Ytskyddet Neocare har tagits fram för linoleumgolv från DLW som till 98 % består av biobaserade material och mineraler, och kan garantera en god kvalitet på inomhusluften:

  • mycket svaga utsläpp av VOC (flyktiga organiska föreningar, under 10 mikrogram/m3 efter 28 dagar)
  • certifierad enligt krävande standarder för kvaliteten på inomhusluft: finsk certifiering M1, Blue Angel, Floorscore och A+.
gerflor-linoleum-air-quality

Skapa hållbara lösningar

Neocare har tagits fram för hållbara golv och tack vare en trippel retikulär UV-laser är det oerhört slittåligt:

  • ytan tål strålning
  • inget behov av metallisering under produktens hela livslängd
  • enkelt att reparera.
gerflor-linoleum-solutions-durables.jpg

Läs mer om linoleum från Gerflor

Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.