Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-header-sub-segment-life-sciences

Tekniska golv för den medicintekniska industrin

Farmakoteknik-, bioteknik-, kosmetik-, jordbruks- och livsmedelsindustrin: Gerflor utvecklar mycket tekniska produkter som uppfyller extrema miljökrav och kontrollerar rumskontaminering. Våra vägg- och golvbeläggningar uppfyller de mest krävande franska och internationella standarderna inom biovetenskap. 

Anpassade golv till mycket känsliga miljöer

Gerflor har utformat ett toppmodernt sortiment för inredning av rum med miljökrav som är lika stränga som renrum för läkemedelsindustrin, högteknologiska industrier och säkerhetslaboratorier för forskning och mikrobiologi. Våra vägg- och golvbeläggningar som är särskilt utformade för tillverkare inom biovetenskap erbjuder flera garantier: 

  • Produkter som uppfyller internationella standarder och god tillverkningssed (GMP) inom läkemedels-, sjukhus- eller högteknologiska branscher
  • Produkter som är beständiga mot yttre angrepp, kemikalier och biodekontamineringsprocesser, mikroorganismer och enkelt underhåll
  • Golv som hjälper till med vattentätskikt och dekontaminering
  • Patenterad produktivitetshöjande teknik för nya byggnadsprojekt, renoveringar eller kontrollerade miljöförändringar
gerflor-sub-segment-life-sciences-bloc-1

Korridorer - Rekommenderade produkter

Lösläggningsbara plattor

GTI MAX CONNECT

Lösläggningsbara plattor

ATTRACTION CONNECT

Heterogent (rullar)

PREMIUM COMPACT

Café - Rekommenderade produkter

Heterogent (rullar)

TARALAY IMPRESSION COMPACT

Kontor - Rekommenderade produkter

LVT – Plattor & Plank

CREATION 55 LOOSELAY

Entré - Rekommenderade produkter

LVT – Plattor & Plank

CREATION 70 CLIC

LVT – Plattor & Plank

CREATION 70

Lager - Rekommenderade produkter

Lösläggningsbara plattor

GTI MAX CONNECT

Lösläggningsbara plattor

ATTRACTION CONNECT

Halkhämmande golv

TARASAFE SUPER

Heterogent (rullar)

PREMIUM COMPACT

Omklädningsrum - Rekommenderade produkter

Heterogent (rullar)

PREMIUM COMPACT

Lösläggningsbara plattor

ATTRACTION CONNECT

Halkhämmande golv

TARASAFE SUPER

Dusch - Rekommenderade produkter

Duschlösningar, Vägg

MURAL CALYPSO

Mural Calypso - Product thumbnail

Halkhämmande golv

TARASAFE COMPACT STANDARD

ESD zoner - Rekommenderade produkter

Renrum, ESD, Lösläggningsbara plattor

GTI EL5 CLEANTECH

ESD

MIPOLAM TECHNIC EL5

Gerflor engagerar sig för miljön
we care/we act

Gerflor-teamen har alltid satt kunder och miljö i fokus.
Våra golvbeläggningar, väggprodukter och ytbehandlingar är designade för att hålla så länge som möjligt, göra livet enklare för användarna och skydda deras hälsa. Deras design och alternativ för uttjänta livslängder respekterar också planeten.

Läs mer om våra åtaganden
gerflor-picture-environment
Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.