Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fyra nyckeletapper för renovering av ESD-zoner (elektrostatisk urladdning)

Professionella som verkar inom högteknologi (elektronik, fordon, försvar, flygteknik osv.) måste efterleva höga krav på effektivitet och säkerhet för att försäkra sig om att inga fel kan uppstå. När ditt företag renoverar zoner med elektrostatisk urladdning (ESD) så har ni fyra viktiga faktorer att förhålla er till:

  • Överensstämmelse med gällande standarder för elektrostatisk urladdning
  • Användning av motståndskraftigt material som tål den belastning som verksamheten utövar (mekanisk, kemisk osv.)
  • En perfekt täthetsnivå
  • En så liten inverkan på verksamheten som möjligt

I policyn ”Höj din standard” tar Gerflor hänsyn till de svårigheter som du bemöter vid golvläggning med konduktivitet eller ESD-golv.

Product

Klara granskningar och respektera gällande standarder

Professionella som verkar inom högteknologi vet att deras anläggningar måste följa höga krav för risker i samband med statisk elektricitet. När det gäller renovering av golv i en ESD-zon ska följande internationella standarder respekteras:

  • I Europa hänvisas det i första hand till standarden IEC 61340-5-1 för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning från elektrostatisk urladdning som är högre än eller lika med 100 V.
  • En liknande standard gäller för Nord- och Sydamerika: ANSI/ESD S20.20. Standarden garanterar att företag implementerar och upprätthåller kontrollprogram för elektrostatiska urladdningar, vilket ger skydd åt elektriska och elektroniska produkter samt utrustning.
gerflor-article-industry-1

Identifiera den mekaniska och kemiska motståndsnivån

Ny eller renoverad golvbeläggning med konduktivitet eller ESD måste kunna tåla det slitage som golvet utsätts för dagligen inom verksamheten. Golven måste kunna stå emot hög belastning från elektriska transpallar eller automatiskt styrda fordon (AGV-vagnar). Golvbeläggningen måste dessutom tåla vanliga kemiska produkter som används i industrin (syror, baser, rengöringsmedel osv.)

gerflor-article-industry-2
gerflor-article-industry-3

Det är nödvändigt att identifiera vilken täthetsnivå som krävs för just din industriverksamhet. För renrum och i zoner där mikroelektronik produceras krävs en ultraren lösning för golvbeläggning med ESD. En hundraprocentig täthetsnivå är i dessa fall nödvändig och kan garanteras med hjälp av hopfästning med varmlimning för olika delar av golvet, genom beläggning av golv och lister med väggskydd.

Låt inte renoveringen påverka din verksamhet

Det gamla talesättet ”Tid är pengar” känns oerhört träffande för den högteknologiska industrin. Ett produktionsstopp, om än tillfälligt, kan visa sig både kostsamt och svårgenomförligt - tänk bara på hur omständligt det kan vara att sätta igång maskinerna igen efter att golven renoverats.

Då är det bättre att låta produktionen köra även under renoveringens gång, och genomföra en liten bit i taget i mindre omgångar. För att göra detta möjligt krävs en industriell ESD-golvlösning som inte påverkar din arbetsmiljö (utan lukt och damm) och som kan installeras snabbt för att undvika vinstförluster.

gerflor-article-industry-4

Välj en lösning som uppfyller de fyra kraven

Gerflor har inom ramen för policyn ”Höj din standard” tagit fram serien GTI EL5 för att uppfylla kraven på efterlevnad av standarder för skydd mot elektrostatisk urladdning och krav på täthets- och motståndskraft samt produktivitetskrav. De elavledande och antistatiska golvplattorna i serien kan installeras i alla industrizoner (produktion, förpackning och lagring av produkter som är känsliga för elektrostatisk urladdning, bland annat renrum och serverrum). De passar perfekt för renovering av ESD-ytor eftersom de kan läggas snabbt, utan lappning, utan golvförberedning, utan lim och därmed utan torktid. Därmed behöver inte verksamheten stanna upp under renoveringen!

gerflor-article-industry-5

Upptäck några av våra serier med industrigolv

Läs mer om Gerflor och industrin

Gerflor engagerar sig för miljön
we care/we act

Gerflor-teamen har alltid satt kunder och miljö i fokus.
Våra golvbeläggningar, väggprodukter och ytbehandlingar är designade för att hålla så länge som möjligt, göra livet enklare för användarna och skydda deras hälsa. Deras design och alternativ för uttjänta livslängder respekterar också planeten.

Läs mer om våra åtaganden
gerflor-picture-environment
Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.