Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välj Gerflor och lev upp till säkerhetskraven

Säkerhet inom professionell verksamhet är viktigare än någonsin, i synnerhet inom industrier där det används kemiska produkter och farliga verktyg. Gerflor vill göra mer än att leva upp till officiella säkerhetsstandarder och har därför tagit fram en golvserie som gör det möjligt för professionella att garantera allas säkerhet, inom flera olika arbetszoner.

Product

Markera farliga arbetszoner

Det är enklare att garantera säkerheten med en tydlig och väl synlig märkning av olika arbetsutrymmen. Vårt mål är att medarbetare ske ges en möjlighet att utrusta sig, skydda sig och öka sin försiktighet i riskzoner: fotgängarzoner, fordonszoner, lagerutrymmen, brandfara, stopp, ATEX-zoner (explosionsfarlig miljö).

För att skapa ett effektivt märkningssystem har Gerflor tagit fram industrigolv som utöver att efterleva gällande standarder, även erbjuder ett effektivt varningssystem i form av golvmärkning som avgränsar olika avdelningar i en anläggnings produktionsområde. Tack vare en synlig och tydligt igenkännbar märkning på golvet varnas medarbetare för risker, vilket hjälper dem med att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

gerflor-image-article-industry-security-1

Förebygg risker i ATEX-zoner (explosionsfarlig miljö)

I vissa avdelningar kan verksamheten generera statisk elektricitet, vilket kan ge upphov till allvarliga olyckor.

För att skydda medarbetare mot brandrisk, explosion och fysiologiska konsekvenser på grund av upprepad elektrostatisk urladdning krävs installering av antistatiska golv, golv med konduktivitet eller golv som kan avleda statisk elektricitet.

För att leva upp till kraven som ställs på högteknologiska industrier har Gerflor tagit fram en serie med GTI-golvplattor som erbjuder ett optimalt skydd för alla industrisektorer som utsätts för statisk elektricitet.

gerflor-article-industry-security-2

Undvik arbetsolyckor med hjälp av halkfria golv

En av tio olyckor som framkallar verksamhetsstopp beror på halkolyckor. Den här typen av olyckor är särskilt lömska. Risken ter sig nämligen inte lika framträdande som risken i närheten av maskiner eller i samband med hantering av farliga produkter. Även om medarbetare utbildas i att förebygga risker i form av arbetsolyckor och känner till vilka åtgärder som ska vidtas för att upprätthålla säkerheten så kan de ändå råka ut för att halka eller falla på grund av ett smutsigt eller fuktigt golv.

  • För att undvika sådana risker har Gerflor patenterat ett antihalkgolv som är lätt att rengöra och fullkomligt tätt, tack vare varmlimning och listtäckande beläggning.
  • För att minska risken med fall i trappor har Gerflor även tagit fram en komplett trappstegsserie med antihalkmaterial på trappstegens framkant. Dessa golv har varnande taktila fotband och en varningsmärkning som gör det möjligt för personer med rörelse- och synnedsättningar att ta del av informationen.
gerflor-image-article-industry-security-3

Mildra arbetsbelastningen med hjälp av tåliga och bekväma golv

Många sektorer inom industrin har stående arbetsposter eller poster som kräver regelbundna förflyttningar. På hårda golv av harts, betong, cement eller kakel kan det bli oerhört slitsamt att stå upp eller gå under långa perioder. Det här kan även framkalla skador och sjukskrivningar på grund av arbetsbelastningen. GTI-golv från Gerflor har ett gott rykte från medarbetare som använder dem dagligen. De anses vara bekvämare än hårda golv och gör att medarbetarna känner sig mindre trötta vid dagens slut.

gerflor-image-industry-security-4

Upptäck några av våra serier med industrigolv

Läs mer om Gerflor och industrin

Gerflor engagerar sig för miljön
we care/we act

Gerflor-teamen har alltid satt kunder och miljö i fokus.
Våra golvbeläggningar, väggprodukter och ytbehandlingar är designade för att hålla så länge som möjligt, göra livet enklare för användarna och skydda deras hälsa. Deras design och alternativ för uttjänta livslängder respekterar också planeten.

Läs mer om våra åtaganden
gerflor-picture-environment
Gerflor vid din sida
Tjänster

Har du frågor? Behöver du råd inför ett projekt? Kontakta oss.

 

 

   

 

 

Kontakta oss
Gerflor by your side

Läs mer om Gerflor

I över 80 år har Gerflor gruppen designat, tillverkat och marknadsfört innovativa, dekorativa och miljöansvariga produkter för flexibla golv, linoleum, väggbeklädnader och tillgänglighet, säkerhetsgolv, antistatiska golv från installation till efterbehandling för proffs och privatpersoner.

Ett produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för varje marknadsapplikation: kommersiella, utbildnings-, sjukhus-, sport- (inomhus och utomhus) och till och med bostäder. För mer inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.